BC Raak'm

Trainer gezocht! Interesse? Klik hier voor meer informatie.

Opzeggen

Bij het beëindigen van het lidmaatschap dienen de volgende spelregels in acht te worden genomen:

  • Het lidmaatschap is aangegaan voor een onbepaalde tijd. Elk seizoen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
  • Opzegging moet gebeuren vóór 1 augustus van het nieuw seizoen.
  • Opzegging moet schriftelijk of per email worden opgegeven aan de ledenadministratie.
  • Opzegging van het lidmaatschap is pas geldig een bevestigingsmail van de ledenadministratie.
  • Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichting te zijn voldaan.
  • Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.